Poppy

Chatty Affectionate Boy

Anh ấy là giống mèo Việt Nam hay còn gọi là mèo ta. Thích kêu liên tục để được mọi người chú ý tới, luôn muốn được ôm vào lòng và vuốt ve cơ thể.

Anh ấy thích ăn pate và các loại hạt khác nhau.

Please contact the cafe via fb message if you want to adopt him!